TAKT Notarissen, Notaris Bruno Van Damme - Notaris Thomas Sercu

 

TAKT Notarissen

Notaris Bruno Van Damme - Notaris Thomas Sercu

Schenking van een onroerend goed in Vlaanderen

18 november 2015

Video van de week

Op 1 juli 2015 werd de schenkbelasting voor onroerende goederen hervormd. De tarieven werden vereenvoudigd en verlaagd. Hoe zit het nieuwe systeem precies in mekaar?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .